Podaci o vlasniku:

Tomo Strsoglavec,
Antuna Mihanovića 16,
Krapinske Toplice

+ 385 49 234 432
+ 385 99 75 489 73

E-mail: strsoglavecapartmani@gmail.com